Over Praktijk Haagwinde

Praktijk Haagwinde is een praktijk voor complementaire geneeswijze met behulp van toegepaste kinesiologie. Toegepaste kinesiologie werkt voorwaardescheppend; het biedt een opening naar nieuwe mogelijkheden en maakt het mogelijk een brug te slaan naar algemeen opvoedkundige- en psychosociale terreinen, evenals naar de regulier medische wereld.

Voorwaardescheppend wil zeggen: de lichaamsenergie balanceren, zodat de processen die gaande zijn zich harmonisch kunnen voltrekken. Hierdoor kan de kwaliteit van leven toenemen.

Toegepaste kinesiologie kan preventief, curatief en palliatief worden ingezet. De behandelingen bij praktijk Haagwinde zijn complementair (aanvullend), en dus niet in plaats van reguliere geneeskunde.

Dat wil zeggen: de reguliere geneeskunde spoort veelal deze ziekte op en wil deze genezen, maar pakt echter niet altijd de (emotionele) oorzaak aan. Een behandeling bij Praktijk Haagwinde richt zich juist vooral ook op deze oorzaak.

De reguliere geneeskunde wordt echter nooit uitgesloten en een behandeling bij Praktijk Haagwinde is nooit belastend naast de reguliere behandeling.