Doel en resultaat

“Ik ging naar Hanneke, omdat ik al jaren veel fysieke klachten had en niet wist waarom. Nu is het me duidelijker geworden en kan ik mijn eigen grenzen beter aangeven” (cliënte, 67jr.)

Met toegepaste kinesiologische technieken herstellen we de balans in de breedste zin van het woord, want het lichaam geeft Zelf aan welke correcties hiervoor nodig zijn, in welke vlakken en in welke volgorde en welke tijdspanne.

Alleen wij zelf weten het beste hoe ons lichaam nu werkt, waar de persoonlijke talenten liggen en wat de meest optimale manier van functioneren kan zijn.Alle technieken hebben tot doel om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Ze dragen ertoe bij dat er bewustwording ontstaat.

D.w.z. bewustwording van het luisteren naar uw eigen denken en willen, maar ook bewustwording naar datgene wat wij dénken dat anderen van ons verwachten.

Kortom: door herkenning en erkenning krijgt u inzicht hoe u op de juiste wijze gebruik kunt maken van uw persoonlijkheidsstructuur.Heeft u daar zicht op, dan begrijpt u ook waarom u anders met dingen omgaat dan de mensen om u heen, zonder dat u hoeft te twijfelen aan uzelf. Door dit inzicht en dit bewustworden kunnen blokkades uit het verleden opgeheven worden en gedrag in positieve zin veranderen.

Dit betekent een goed functioneren, waarbij het lichaam zijn regeneratievermogen optimaal gaat gebruiken en (lichamelijke) klachten afnemen. Dit houdt eveneens in dat kwaliteiten als vaardigheden en zelfwaardering geoptimaliseerd worden, evenals ook het zelfvertrouwen.