Werkwijze

“Het was de eerste keer best even wennen zo’n sessie bij Hanneke, maar ik ben heel blij dat ik gegaan ben. Ik heb echt het gevoel verder te kunnen nu” (Marlies, 34 jr.)

Wat is Toegepaste Kinesiologie?kinesiologie
Toegepaste kinesiologie is een methode waarbij d.m.v. handmatig uitgevoerde spiertesten een relatie wordt gelegd tussen een al dan niet stressvolle impuls en de reactie van het lichaam hierop. We gebruiken dus in feite de spieren van het lichaam om om de woordeloze taal die het lichaam spreekt te kunnen vertalen.

Dit is een proces dat d.m.v. meridianen (energiebanen) door het lichaam blijkt te stromen. Wanneer wij op de goede manier de voor ons juiste zaken in het leven aanpakken, geeft dit ons een energiek gevoel.

Op deze wijze kan aan het licht gebracht worden hoe lichaamscircuits meer of minder adequaat functioneren in hun samenwerking. Bewustwording en inzicht kan opnieuw een samenwerking tussen lichaam en geest tot stand brengen, waarbij de aandacht vooral gericht is op een adequate samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft.

Het unieke van deze methode is dat je lichaam in feite zelf aangeeft wat je kwaliteiten zijn en waar je beperkingen liggen, wat dus nodig is om (weer) optimaal gebruik te maken van je potentieel. Dit alles gebaseerd op het feit dat het lichaam nooit liegt.