Tarief

“Mijn eigen gezondheid en die van mijn gezin gaan boven alles, daar zal ik nooit op bezuinigen!” (cliënt, 40jr.)

Duur + tarief behandelingen
Een behandeling duurt gemiddeld één tot twee uur. Maar ook kortdurender, sneller opéénvolgende behandelingen zijn mogelijk. Dit is mede afhankelijk van de behoefte, de aard, ernst en duur van de klacht(en). De consultprijs bedraagt € 76,- per uur (prijswijzigingen voorbehouden). Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd TOT 24 uur voor de afspraak. Daarna zal er een uur in rekening gebracht worden.

N.B. Voor een behandeling bij Praktijk Haagwinde heeft u geen verwijsbriefje van de huisarts nodig.