Bio-psycho-sociaal model

“Ik had vooraf gedacht dat het zweverig zou zijn, maar het was juist heel erg concreet!” (cliënte, 59jr.)

biopsychomodel1Er wordt gewerkt met het model hier links, waarbij de persoon als een Eenheid gezien wordt. De Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog ziet de mens als een geheel; gezond van lichaam en geest. Om dat te bereiken dient er een eenheid te bestaan tussen de volgende drie aspecten:

1) De lichamelijke processen (bio)
2) Het gevoelsleven en de emoties (psycho)
3) Onze manier van denken (structureel)

Deze drie zijden werken continue samen,staan voortdurend met elkaar in verbinding en samen vormen ze ons handelen in wisselwerking met onze omgeving (sociaal-ecologisch). Dus een storing aan de éne zijde heeft invloed op de andere.

Wanneer deze drie in evenwicht zijn is er een goede balans. Dan kunnen we optimaal functioneren binnen onze eigen mogelijkheden en uiting geven aan onze verlangens en gevoelens. We zitten dan lekker in ons vel en kunnen datgene bereiken wat we wensen in ons leven.

Maar er zijn verschillende factoren binnen en buiten uwzelf die stress (spanningen) kunnen veroorzaken. Hierbij kunnen ook ervaringen uit het verleden een belangrijke rol spelen. Soms lijkt een klacht een lichamelijke oorzaak te hebben, terwijl deze in feite voortkomt uit een onbalans op emotioneel gebied.Anderzijds kunnen emotionele problemen voortkomen uit lichamelijk niet goed functioneren of een storing op sociaal- ecologisch gebied.

Kleine gezondheidsproblemen kunnen overgaan in grotere kwalen.Het BPS model is geen wondermiddel, maar helpt u wel in balans te brengen. Hierdoor is regenereren weer mogelijk. Het helpt bij bewustwording tijdens het verwerken van traumatische, emotionele ervaringen of wanneer er sprake is van relatieproblemen.Ook bij moeilijkheden op school of op het werk kan een opnieuw gevonden evenwicht bijdragen tot een oplossing