Over Hanneke Gerrits

foto_gerrits1

“In principe weet je zelf het beste wat je nodig hebt. Ik zie mezelf als een instrument om dit (weer) helder te krijgen, zodat je zelf weer kunt (gaan) doen waar jij gelukkiger en gezonder van wordt” (Hanneke)

Hanneke Gerrits heeft een opleiding als B verpleegkundige gevolgd, evenals een managementopleiding. Later heeft ze ook de studie pedagogiek afgerond en nog diverse cursussen psychologie ter extra verdieping en vermeerdering van inzicht en vaardigheden. Met deze bagage is ze jarenlang in diverse functies en op verschillende terreinen van de gezondheidszorg ondersteunend, activerend en coachend werkzaam geweest.

Ondanks het feit dat haar dit veel voldoening gaf, heeft ze altijd een leemte in de verschillende reguliere benaderingswijzen ervaren. Ze kwam, uit eigen ervaring, tot de ontdekking dat een meer holistische benadering (BPS), deze leemte niet had.

Om deze reden heeft ze de jarenlange BPS-studie gevolgd en afgerond. Voor alle genoemde zaken bij “methoden en technieken” is ze dan ook officieel gecertificeerd.In de loop der jaren heeft Hanneke Gerrits haar eigen werkwijze ontwikkeld, waarbij, door middel van toegepaste kinesiologie, de vakkennis en ervaring van verschillende disciplines vanuit reguliere en complementaire geneeswijzen gecombineerd en geïntegreerd zijn.

Vanuit het reguliere veld is dit o.a psychologische, pedagogische, psychiatrische vak- en ervaringskennis. Vanuit het complementaire veld zijn o.a homeopathie, phytotherapie, bloesemtherapie, orthomoleculaire therapie, chakratherapie en “totaalbalans” geïntegreerd. De combinatie die wordt gebruikt is afhankelijk van de klacht(en) en behoefte van de cliënt(e).